De collectie vandaag

De Neirynck-collectie is absoluut opmerkelijk omwille van de kunstwerken waaruit zij is samengesteld maar ook voor haar historische waarde, de anekdotes en de ontmoetingen die eraan vasthangen. De collectie werpt een nieuw licht op een heel stuk van ons erfgoed. Thomas Neirynck was zich bewust van het belang van dit levenswerk en besloot om het te laten vereeuwigen voor de volgende generaties. Om deze onderneming tot een goed einde te brengen, richtte hij zich tot de Koning Boudewijnstichting. Hij schonk zijn collectie aan de stichting en richtte een fonds op eigen naam op dat moet aangewend worden voor het behoud en de valorisatie van zijn collectie.

In samenspraak met de schenker ging de stichting een samenwerking aan met het BAM (Beaux-Arts Mons) om het project succesvol te realiseren. Het museum stelde voor om voornamelijk met tijdelijke exposities te werken waarin telkens een opmerkelijk aspect van de collectie wordt onderstreept. Thomas Neirynck was meteen te vinden voor dit concept waarbij het œuvre telkens vanuit een andere hoek wordt belicht.